Göteborgs Zoologiska © info@gbgzoo.se

 

 

 

Utrymmestabeller enligt Jordbruksverket

 

 

 

    Burfåglar:

Fågelns längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per fågel vid grupphållning2)
m2
Längsta sidan skall vara minst
m
Minsta höjd
m
upp till 15 0,31 0,03 0,7 0,6
16-20 0,31 0,04 0,7 0,6
21-25 0,45 0,055 0,9 0,6
26-35 0,84 0,1 1,2 0,8
36-45 1,44 0,6 1,6 1,0
46-55 2,2 1,0 2,0 1,2
56-65 3,12 1,5 2,4 1,5
66-75 4,2 2,0 2,8 1,8
mer än 75 6,5 3,0 3,6 1,8

1)Mätt från näbbspets till stjärtspets.
2)Vid häckning räknas endast föräldrarfåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Utrymmets bredd skall vara minst två gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

 

    Kaniner:

Rasstorlek
kg
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per djur vid grupphållning
m2
Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning
m2
Minsta mått på kortaste sidan
m
Minsta höjd
m
<3 kg 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5
3-5 kg 0,7 0,35 0,7 0,6 0,6
>5 kg 0,9 0,45 0,9 0,7 0,7
Utrymme i bohåla för avelshona med kull.
Rasstorlek vikt per vuxen hona
kg
Minsta längd
cm
Minsta bredd
cm
Minsta höjd
cm
<3 kg 35 28 20
3-5 kg 40 30 25
>5 kg 45 35 30

 

    Gnagare:

Djurart/
arter
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per djur vid grupphållning
m2
Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning
m2
Minsta mått på kortaste sidan
m
Minsta höjd
m
Marsvin 0,3 0,15 0,25 0,4 0,25
Guldhamster 0,12 - 0,151) 0,25 0,2
Dvärghamstrar 0,09 0,045 0,045 0,2 0,2
Chichilla 0,4 0,2 0,3 0,4 1,0
Degu 0,3 0,15 0,2 0,4 0,4
Brun råtta 0,18 0,06 0,08 0,3 0,3
Gerbil 0,12 0,06 0,15 0,25 0,2
Husmus 0,09 0,018 0,0275 0,2 0,2
Gräsmus 0,09 0,03 0,075 0,2 0,2

1)Vuxna Guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta för ensam avelshona med kull.

Utrymme i bohåla för avelshona med kull
Rasstorlek vikt per vuxen hona
kg
Minsta längd
cm
Minsta bredd
cm
Minsta höjd
cm
Guldhamster 15 15 10
Dvärghamstrar 14 11 10
Chinchilla 30 25 20
Degu 20 15 13

 

    Ödlor:

Träd- och Klipplevande arter.
Ödlans längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning
m2
Minsta yta per  könsmogen ödla vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 15 0,06 0,0075 0,03 0,25
16-20 0,12 0,015 0,06 0,35
21-30 0,25 0,03 0,12 0,5
31-40 0,50 0,06 0,25 0,7
41-50 0,81 0,15 0,4 0,9
51-75 1,50 0,3 0,75 1,2
76-100 2,10 0,5 1,0 1,4
101-125 2,50 1,25 1,25 1,6
126-150 3,0 1,5 1,5 1,7
151-200 4,0 2,0 2,0 1,8

1)Mätt från nosspets till svansspets.

Marklevande arter.
Ödlans längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning
m2
Minsta yta per  könsmogen ödla vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 10 0,06 0,0075 0,03 0,2
10-15 0,09 0,011 0,045 0,2
16-20 0,16 0,02 0,08 0,3
21-30 0,36 0,045 0,15 0,3
31-40 0,64 0,08 0,32 0,4
41-50 0,90 0,15 0,45 0,5
51-75 1,80 0,3 0,9 0,6
76-100 2,50 0,6 1,25 0,75
101-125 3,00 1,0 1,50 0,9
126-150 4,00 2,0 2,00 1,0
151-200 5,00 2,5 2,50 1,0

1)Mätt från nosspets till svansspets.

 

    Groddjur:

Träd- och Marklevande arter.
Djurets längd1) salamandrar
cm
Djurets längd2) grodor & paddor
cm
Minsta yta tillåtna
m2
Minsta yta per  djur vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 5 upp till 2,5 0,09 0,01 0,3
6-10 3-5 0,15 0,02 0,3
11-15 5,5-7,5 0,35 0,05 0,4
16-20 8-10 0,40 0,07 0,4
mer än 20 mer än 10 0,50 0,12 0,4

1)Mätt från nosspets till svansspets.
2)
Mätt från nosspets till ryggslutet.

Halvakvatiska arter.
Djurets längd1) salamandrar
cm
Djurets längd2) grodor & paddor
cm
Minsta yta tillåtna3)
m2
Minsta yta per  djur vid grupphållning
m2
Minsta höjd4)
m
Minsta vatten- djup
m
upp till 10 upp till 5 0,15 0,02 0,2 0,1
11-15 5,5-7,5 0,35 0,05 0,3 0,1
mer än 15 mer än 7,5 0,40 0,07 0,3 0,15

1)Mätt från nosspets till svansspets.
2)
Mätt från nosspets till ryggslutet.
3)
Varav 1/3 skall vara land och 2/3 skall vara vatten.
4)
Mätt från landdelens yta till terrarriets innertak, om sådant finns

Helakvatiska arter.
Djurets längd1) salamandrar
cm
Djurets längd2) grodor & paddor
cm
Minsta yta tillåtna
m2
Minsta yta per  djur vid grupphållning
m2
Minsta vatten- djup
m
upp till 10 upp till 5 0,09 0,015 0,15
10-15 5,5-7,5 0,15 0,025 0,15
16-20 8-10 0,25 0,04 0,2
21-40 10,5-20 0,50 0,085 0,2
41-60 20,5-30 1,0 0,17 0,3
mer än 60 mer än 30 1,5 0,5 0,3

1)Mätt från nosspets till svansspets.
2)
Mätt från nosspets till ryggslutet.

 

    Ormar:

Trädlevande arter.
Ormens längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per orm vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 35 0,03 0,15 0,17
36-40 0,04 0,02 0,2
41-50 0,06 0,03 0,25
51-75 0,12 0,06 0,4
76-100 0,25 0,12 0,5
101-125 0,40 0,20 0,65
126-150 0,55 0,27 0,75
151-175 0,75 0,37 0,85
mer än 175 1,0 0,50 1,0

1)Mätt från nosspets till svansspets.

Marklevande arter.
Ormens längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per orm vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 30 0,03 0,015 0,1
31-40 0,04 0,02 0,12
41-50 0,06 0,03 0,15
51-75 0,12 0,06 0,2
76-100 0,25 0,12 0,28
101-125 0,43 0,2 0,35
126-150 0,63 0,3 0,45
151-200 1,0 0,5 0,5
201-300 2,15 1,0 0,7
201-400 4,1 2,0 1,0
401-500 6,8 3,4 1,3
mer än 500 9,0 4,5 1,5

1)Mätt från nosspets till svansspets.

 

    Sköldpaddor:

Land- och Sumplevande arter.
Sköldpaddans längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 10 0,12 0,04 0,2
11-15 0,3 0,1 0,25
16-20 0,5 0,16 0,3
21-30 1,1 0,36 0,4
31-40 2,0 0,66 0,5
41-50 4,0 1,33 0,6
mer än 50 8,0 2,6 0,8

1)Mätt i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.

Vattenlevande arter.
Sköldpaddans längd1)
cm
Minsta tillåtna yta
m2
Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning
m2
Minsta höjd
m
upp till 5 0,06 0,01 0,1
6-10 0,16 0,03 0,15
11-15 0,35 0,06 0,2
16-20 0,6 0,12 0,3
21-30 1,0 0,2 0,35
31-40 2,0 0,5 0,4

1)Mätt i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.

  
         

Överst på sidan »

 

Tillbaka till skötselråd »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Larsson med personal önskar

alla välkommna till Göteborgs Zoologiska.
Vi är medlemmar i ZOORF

 

ZOORF webbplats (nytt fönster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hemleverans •

Trött på att bära tunga säckar med hundfoder eller kattsand?
Vi kör ut till följande ställen..

 

Kålltorp

Björkekärr

Olskroken

40kr

_________

 

Gamlestan

Sävedalen

Kortedala

Bergsjön

Partille

50kr

_________

 

Övriga stan

60kr

 

Min order ex.frakt 200kr

• Mer om hemleverans »

 

 

• Namnbrickor i metall 
   till hund och katt 

 

Namnbrickorna i metall

graveras direkt i butiken på

ca 2 min medan du väntar!

• Mer om namnbrickor »