Mathias Larsson med personal önskar

alla välkommna till Göteborgs Zoologiska.

Vi är medlemmar i ZOORF

    Kaniner:

Minsta tillåtna yta

m2

Minsta yta per djur vid grupphållning

m2

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

m2

Minsta mått på kortaste sidan

m

Minsta höjd

m

<3 kg

0,5

0,7

0,9

0,25

0,5

0,7

0,5

0,5

3-5 kg

>5 kg

0,35

0,6

0,6

0,45

0,9

0,7

0,7

Utrymme i bohåla för avelshona med kull.

Rasstorlek

kg

Rasstorlek vikt per vuxen hona

kg

<3 kg

3-5 kg

>5 kg

Minsta längd

cm

35

40

45

Minsta bredd

cm

28

30

35

Minsta höjd

cm

20

25

30

    Gnagare:

Djurart/

arter

Marsvin

Guldhamster

Dvärghamstrar

Chichilla

Degu

Brun råtta

Gerbil

Husmus

Gräsmus

Minsta tillåtna yta

m2

0,3

0,12

0,09

0,4

0,3

0,18

0,12

0,09

0,09

Minsta yta per djur vid grupphållning

m2

0,15

-

0,045

0,2

0,15

0,06

0,06

0,018

0,03

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

m2

0,25

0,151)

0,045

0,3

0,2

0,08

0,15

0,0275

0,075

Minsta mått på kortaste sidan

m

0,4

0,25

0,2

0,4

0,4

0,3

0,25

0,2

0,2

Minsta höjd

m

0,25

0,2

0,2

1,0

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

1)Vuxna Guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta för ensam avelshona med kull.

Rasstorlek vikt per vuxen hona

kg

Guldhamster

Minsta längd

cm

15

Minsta bredd

cm

15

Minsta höjd

cm

10

Dvärghamstrar

14

11

10

Chinchilla

30

25

20

Degu

20

15

13

Utrymme i bohåla för avelshona med kull

    Ödlor:

Ödlans längd1)

cm

upp till 15

16-20

Minsta tillåtna yta

m2

0,06

Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning

m2

Minsta yta per  könsmogen ödla vid grupphållning

m2

Minsta höjd

m

0,0075

0,015

0,03

0,06

0,25

0,12

0,35

21-30

0,25

0,03

0,12

0,5

31-40

41-50

0,50

0,06

0,25

0,7

Träd- och Klipplevande arter.

0,5

1,0

1,4

51-75

76-100

101-125

151-200

126-150

0,81

2,10

2,50

3,0

4,0

0,15

1,25

1,5

2,0

0,4

1,25

1,5

2,0

0,9

1,6

1,7

1,8

1)Mätt från nosspets till svansspets.

Ödlans längd1)

cm

upp till 10

10-15

16-20

21-30

31-40

41-50

51-75

76-100

    Groddjur:

Minsta tillåtna yta

m2

0,06

Minsta yta per icke könsmogen ödla vid grupphållning

m2

0,0075

Minsta yta per  könsmogen ödla vid grupphållning

m2

0,03

Minsta höjd

m

0,2

0,09

0,011

0,045

0,2

0,16

0,02

0,08

0,3

0,36

0,045

0,15

0,3

Marklevande arter.

0,64

0,90

1,80

0,08

0,15

0,3

0,32

0,45

0,9

0,4

0,5

0,6

0,6

1,25

0,75

101-125

126-150

3,00

1,0

1,50

0,9

4,00

2,0

2,00

1,0

151-200

5,00

2,5

2,50

1,0

1)Mätt från nosspets till svansspets.

2,50

1,50

0,3

0,75

1,2

Djurets längd1) salamandrar

cm

upp till 5

Djurets längd2) grodor & paddor

cm

Minsta yta tillåtna

m2

Minsta yta per  djur vid grupphållning

m2

Minsta höjd

m

Träd- och Marklevande arter.

11-15

6-10

16-20

mer än 20

upp till 2,5

3-5

5,5-7,5

8-10

mer än 10

0,09

0,15

0,35

0,40

0,50

0,01

0,02

0,05

0,07

0,12

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

Djurets längd1) salamandrar

cm

Djurets längd2) grodor & paddor

cm

Minsta yta tillåtna3)

m2

Minsta yta per  djur vid grupphållning

m2

Minsta höjd4)

m

Minsta vatten- djup

m

upp till 10

upp till 5

0,15

0,02

0,2

0,1

11-15

5,5-7,5

0,35

0,05

0,3

0,1

mer än 15

mer än 7,5

0,40

0,07

0,3

0,15

1)Mätt från nosspets till svansspets.

2)Mätt från nosspets till ryggslutet.

3)Varav 1/3 skall vara land och 2/3 skall vara vatten.

4)Mätt från landdelens yta till terrarriets innertak, om sådant finns

Helakvatiska arter.

Djurets längd1) salamandrar

cm

Djurets längd2) grodor & paddor

cm

Minsta yta tillåtna

m2

Minsta yta per  djur vid grupphållning

m2

Minsta vatten- djup

m

1)Mätt från nosspets till svansspets.

2)Mätt från nosspets till ryggslutet.

Halvakvatiska arter.

upp till 10

10-15

21-40

16-20

41-60

mer än 60

upp till 5

5,5-7,5

8-10

10,5-20

20,5-30

mer än 30

0,09

0,15

0,25

0,50

1,0

1,5

0,015

0,025

0,04

0,085

0,17

0,5

0,15

0,15

0,2

0,2

0,3

0,3

1)Mätt från nosspets till svansspets.

2)Mätt från nosspets till ryggslutet.

    Ormar:

Minsta tillåtna yta

m2

0,03

upp till 35

0,15

0,17

Trädlevande arter.

Ormens längd1)

cm

Minsta yta per orm vid grupphållning

m2

Minsta höjd

m

0,04

0,06

0,02

0,2

41-50

51-75

0,03

0,25

0,12

0,25

0,06

0,4

76-100

101-125

0,12

0,5

0,40

0,55

0,20

0,65

126-150

0,27

0,75

151-175

mer än 175

0,75

0,37

0,85

1,0

0,50

1,0

1)Mätt från nosspets till svansspets.

Marklevande arter.

Ormens längd1)

cm

Minsta tillåtna yta

m2

Minsta yta per orm vid grupphållning

m2

Minsta höjd

m

36-40

upp till 30

0,03

0,04

0,015

0,1

0,02

0,12

41-50

0,06

0,12

0,03

0,15

51-75

76-100

0,06

0,2

0,25

0,43

0,12

0,28

101-125

126-150

0,2

0,35

0,63

1,0

0,3

0,45

151-200

201-300

0,5

0,5

2,15

4,1

1,0

0,7

201-400

2,0

1,0

6,8

9,0

1)Mätt från nosspets till svansspets.

31-40

401-500

mer än 500

3,4

4,5

1,3

1,5

Göteborgs Zoologiska © info@gbgzoo.se

Utrymmestabeller enligt Jordbruksverket

    Burfåglar:

Fågelns längd1)

cm

upp till 15

16-20

21-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

mer än 75

Minsta tillåtna yta

m2

0,31

0,31

0,45

0,84

1,44

2,2

3,12

4,2

Minsta yta per fågel vid grupphållning2)

m2

0,03

0,04

0,055

0,1

0,6

1,0

1,5

2,0

Längsta sidan skall vara minst

m

0,7

0,7

0,9

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

Minsta höjd

m

0,6

0,6

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,8

3,0

3,6

1,8

1)Mätt från näbbspets till stjärtspets.

2)Vid häckning räknas endast föräldrarfåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.

Utrymmets bredd skall vara minst två gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

6,5

Nu är det massor med hamstrar i butiken igen.

Uppdaterat 2019-01-30

Aktuellt

• Hemleverans •

Trött på att bära tunga säckar med hundfoder eller kattsand?

Vi kör ut till följande ställen..

Kålltorp

Björkekärr

Olskroken

40kr

_________

Gamlestan

Sävedalen

Kortedala

Bergsjön

Partille

50kr

_________

Övriga stan

60kr

Min order ex.frakt 200kr

• Namnbrickor i metall 

   till hund och katt •

Namnbrickorna i metall

graveras direkt i butiken på 

ca 2 min medan du väntar!

VGW-bältet nu i butiken

hjälper mot att hundar drar i kopplet fungerar på alla hundar.

Sköldpaddans längd1)

cm

Minsta tillåtna yta

m2

0,12

0,3

0,5

1,1

2,0

Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning

m2

0,04

0,1

Minsta höjd

m

Land- och Sumplevande arter.

upp till 10

16-20

11-15

21-30

31-40

41-50

mer än 50

4,0

8,0

0,16

0,36

0,66

1,33

2,6

0,2

0,25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1)Mätt i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.

Sköldpaddans längd1)

cm

Minsta tillåtna yta

m2

0,06

0,16

Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning

m2

0,01

0,03

Minsta höjd

m

upp till 5

0,1

6-10

0,15

11-15

0,35

0,6

0,06

0,2

16-20

0,12

0,3

1,0

2,0

1)Mätt i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.

Vattenlevande arter.

31-40

21-30

0,2

0,5

0,35

0,4

    Sköldpaddor: